Showing all 6 results

Giảm giá!

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt chả lụa ES-250

5,150,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ
Giảm giá!

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt giò chả ES-300

8,900,000 VNĐ 8,500,000 VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt mỡ DQ-1

10,200,000 VNĐ
Giảm giá!

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy tạo viên thịt cá SXW-280

15,800,000 VNĐ 15,500,000 VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Nồi hấp giò chả 30kg

VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Tủ hấp giò chả 40Kg

19,800,000 VNĐ