Hiển thị tất cả 6 kết quả

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt chả lụa ES-250

6,200,000 VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt giò chả ES-300

10,500,000 VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt mỡ DQ-1

10,500,000 VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy tạo viên thịt cá SXW-280

18,000,000 VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Nồi hấp giò chả 30kg

VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Tủ hấp giò chả 40Kg

19,800,000 VNĐ