Showing 1–12 of 22 results

Giảm giá!
37,500,000 VNĐ 34,000,000 VNĐ
Giảm giá!

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt chả lụa ES-250

5,150,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ
Giảm giá!

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt giò chả ES-300

8,900,000 VNĐ 8,500,000 VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt mỡ DQ-1

10,200,000 VNĐ
Giảm giá!
2,450,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
11,000,000 VNĐ
Giảm giá!

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy tạo viên thịt cá SXW-280

15,800,000 VNĐ 15,500,000 VNĐ
Giảm giá!
12,500,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ

Máy vặt lông gà

Máy vặt lông gà VL-BS50

6,500,000 VNĐ
Giảm giá!
21,500,000 VNĐ 20,500,000 VNĐ