Showing all 2 results

Giảm giá!

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt chả lụa ES-250

5,150,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ
Giảm giá!

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt giò chả ES-300

8,900,000 VNĐ 8,500,000 VNĐ