Hiển thị tất cả 2 kết quả

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt chả lụa ES-250

5,900,000 VNĐ

DÂY CHUYÊN NGÀNH GIÒ CHẢ

Máy cắt giò chả ES-300

10,500,000 VNĐ